Eric Hallström (1893–1946)

Eric Hallström räknas som en av de främsta företrädarna för svensk naivism under 1910-talet. Sin grundutbildning fick han av sin far som från början var litograf men senare utbildade sig till landskapsmålare i Tyskland. Därefter studerade Eric Hallström en kort tid vid Tekniska skolan 1909–1910 och vid Carl Wilhelmsons målarskola 1912.

Först 1918 debuterade han med en utställning på Nya Konstgalleriet på Strandvägen tillsammans med Gideon Börje. Bägge visade här prov på ett naivistiskt måleri. Även om hans första resa till Norrland 1918 kom att påverka honom starkt motivmässigt, har Eric Hallström blivit mest känd för sina inkännande stockholmsskildringar.

 
 

Åskvädersdag. olja på duk, 60 x 74 cm, signerad Eric Hallström. Med påskrift a tergo på duken: ”Åskvädersdag. E. Hallström.”

Resor på kontinenten

Eric Hallströms konstnärliga utveckling följer i stort sett de generella stilskiftningarna i svenskt måleri under 1900-talets första tre decennier. Ändå sticker han ut som en av de mest intressanta representanterna för sin generation, eftersom han var i det närmaste autodidakt.

Eric Hallström gjorde under 1920-talet flera resor, bland annat till Italien, Österrike och Frankrike. Hans måleri förändrades under den här perioden. Påverkad av intrycken från resorna och den nya sakligheten, försvann det naiva i hans bilder. Under 1930-talet blev Hallströms måleri mer expressionistiskt och uttrycksfullt igen. 1932 var han med och grundade Galleri Färg och Form.

Djurgården från Kastellholmen. Olja på träpannå, 45 x 55 cm, signerad Eric Hallström. Utförd 1923.

Eric Hallström hos Åmells

Eric Hallström är representerad hos flera av våra största museer, däribland Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Malmö museum. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Eric Hallström, kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst och hjälper dig gärna att hitta vad du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning