Frits Thaulow (1847–1906)

Frits Thaulow föddes i Kristiania (dagens Oslo). Han följde först i sin fars fotspår och utbildade sig till apotekare. Efter att ha erhållit betyg bröt han tvärt och flyttade till Köpenhamn där han blev elev till marinmålaren Carl Frederik Sørensen. För att ytterligare fördjupa sina kunskaper inom marinmåleri studerade han en kort tid i Karlsruhe för att sedan som en av de första norska konstnärerna studera friluftsmåleri i Barbizon.

 
 

Stadsvy vid skimrande flod. Olja på duk, 65 x 81 cm, signerad Fritz Thaulow.

Återkomsten till Skandinavien

Efter återkomsten till Skandinavien tillbringade han en tid i Skagen där han tillämpade sina kunskaper inom friluftsmåleriet. År 1879 flyttade Thaulow tillbaka till Kristiania där han blev en av de ledande konstnärerna. I Kristiania byggde han upp de organisationer som än idag utgör grunden i norskt konstliv.

Thaulow lämnade sedan Norge 1892 för att bosätta sig i Frankrike där han levde fram till sin död 1906. Han har blivit mest uppskattad för sitt marinmåleri och sina koloristiska älvlandskap. Även om Thaulow aldrig blev en renodlad marinmålare, är vattnet är en ständig följeslagare i hans konstnärskap.  

Vintermånljus över älven (Mesna). Olja på duk, 74 x 92 cm, signerad Frits Thaulow. Utförd 1905.

Frits Thaulow hos Åmells

Frits Thaulow är representerad vid flertalet museer både i och utanför Norge. Nasjonalmuseet i Olso innehar 37 av hans verk. Andra framstående museer som kan nämnas inkluderar Hermitagemuseet i St. Petersburg, Museum of Fine Arts i Boston och Busch-Reisinger Museum vid Harvard University.

Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Frits Thaulow är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning