Hanna Pauli (1864–1940)

Hanna Pauli, född Hirsch, var ovanlig i sin samtid såtillvida att hon lyckades kombinera konstnärskap med familjeliv. Särskilt när fallet var det att, som i hennes fall, kvinnan gifte sig med en annan konstnär. Resultatet blev då ofta att den egna konstnärskarriären fick stå tillbaka för makens. Hanna Pauli kom från en högborgerlig judisk Stockholmsfamilj där de kulturella intressena var påtagliga. Fadern ägde ett musikförlag och bland familjens vänner fanns konstnärer, författare och andra samtida kulturpersonligheter. Hanna Paulis konstnärliga talang uppmärksammades tidigt. Redan vid tolv års ålder började hon studera för August Malmström, som då var en av Sveriges mest inflytelserika konstnärer samt professor vid Konstakademien. Studieåren tillbringades först i Stockholm och sedermera i Paris, där hon träffade Georg Pauli med vilken hon gifte sig 1887. Påföljande år bosatte de sig i Rom för att därefter återvända till Sverige. Efter några år i Göteborg, där de båda undervisade på Valands, flyttade de till Stockholm där de båda kände sig mer tillrätta.

 
 

Hanna Pauli - I lampans sken - studie till "Vänner"

Porträttmålaren

Hanna Pauli har en påfallande liten produktion, trots att hon var verksam som konstnär under närmare sextio år. Maken Georg har berättat att hon gick grundligt tillväga, var långsam och noggrann och att resultatet blev att samtliga hennes verk kännetecknas av hög kvalitet. Hon kunde arbeta med samma motiv i flera år och motivvalen var i sin samtid ansedda som okonventionella. Vid sidan av Hanna Paulis förkärlek för porträtt ägnade hon sig även åt friluftsmåleri. Hennes i särklass mest berömda målning, Frukostdags, präglas av ett lyriskt friluftsmåleri genomsyrat av ljus och föreställer en borgerlig måltid förlagd i det fria. Under 1890-talet påverkades Hanna Pauli av tidens symbolistiska strömningar, men till skillnad från de nationalromantiska manliga kamraterna som främst var landskapsmålare höll hon fast vid sitt intresse för människor. Hon blev en erkänd konstnär, tillhörde oppositionsrörelsen Konstnärsförbundet, ställde flitigt ut och fick stor uppmärksamhet av kritikerna.

Hanna Pauli hos Åmells

Hanna Pauli finns representerad vid bland annat Nationalmuseum, Nordiska museet i Stockholm, Uppsala universitetsbibliotek, Kalmar konstmuseum, Norrköpings konstmuseum Skissernas museum och Göteborgs konstmuseum. År 2025 planeras en monografisk utställning tillägnad Pauli på Nationalmuseum i Stockholm. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Hanna Pauli är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning