Herman af Sillén (1857–1908)

Herman af Sillén föddes som näst yngsta barn i en borgerlig familj i Stockholm. När han var två år gammal gick hans far bort och mamman lämnades för att, med hjälp av sin familj, ensam fostra de fem barnen, och hennes intresse för musik och konst fördes vidare till hennes barn.

Herman af Sillén hade redan i tidiga tonåren ett stort intresse för havet och marinlivet och antogs som sjökadett vid tretton års ålder. En stor del av hans utbildning var att rita och han fick lära sig att göra skalkorrekta kartor.

 
 

Franska pansarfregatter utanför Cherbourg. Olja på duk, 200 x 168 cm, signerad och daterad H. af Sillén 1889.

Första i sitt slag

Silléns karriär innebar chansen för honom att arbeta med, se och rita de flesta av de fartyg som utgjorde den svenska marinen. På hans tid fanns det både vind- och ångdrivna fartyg, av olika former och storlekar. Under 1880-talet bad han om tjänstledigt från flottan och fortsatte sina studier för att förstärka sin naturliga talang.

Han tog akvarellektioner av den svenska målaren Hulda Schenson och lärde sig att bemästra oljemålning i Frankrike under undervisning av den norske målaren Frithjof Smith-Hald. Sillén var den förste svenske marinmålare som ägnade sig åt att skildra moderna pansarfartyg, och kejsar Vilhelm II av Tyskland förvärvade även en monumental målning av flottparaden vid invigningen av Kielkanalen 1895

Fregatten Vanadis på Stockholms ström. Olja på papper lagt på papp-pannå, 45,5 x 38 cm. Signerad och daterad H. af S-n 88.

Herman af Sillén hos Åmells

Herman af Sillén är representerad vid Nationalmuseum, Kungliga slottet och Sjöhistoriska museet. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Herman af Sillén är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning