Hilding Linnqvist (1891–1984)

Hilding Linnqvist valde efter endast två år på Konstakademien att lämna den akademiska undervisningen. Han var då 21 år gammal och ordnade ateljé tillsammans med några kolleger för att söka innerligheten i måleriet. Linnqvists tidiga måleri är starkt förknippat med naivismen. Denna konstriktning var en reaktion mot den akademiska konstens hårda krav på realism, men även mot den råhet i behandlingen av färg och form som vissa expressionister gav uttryck för.

Linnqvist tog del av Ernst Josephsons sjukdomsbilder, vilka inspirerade till en nödvändig frigörelse från akademismens ensidiga krav på teknisk fulländning. Till skillnad från Matisseelevernas intresse för stadens framväxande moderna platser sökte sig Linnqvist med några av kollegerna från Smedsuddsgruppen, Gideon Börje och Axel Nilsson, till Stockholms utkanter.

 
 

Liten trädgård i Chinon. Olja på pannå, 55 x 43 cm, signerad Hilding Linnqvist. Utförd 1921.

Ut i världen

Åren efter 1920 kom Hilding Linnqvists arbeten att präglas av åtskilliga utlandsresor. Måleriet blev mer detaljrikt och fick ett renare tilltal i både färg och form. Hilding Linnqvist hade blivit en etablerad konstnär och tjänstgjorde under fyrtiotalet i två år som professor vid Konstakademien, men slutade eftersom det tog allt för mycket tid från hans eget måleri.

De följande decennierna innebar ännu fler utlandsvistelser. Linnqvist utförde även ett stort antal monumentala offentliga uppdrag, där hans Bellmansvit till Stallmästaregårdens festvåning i Stockholm kan nämnas.

Strandbild från Visby. Olja på duk, 209 x 350 cm, signerad HILDING LINNQVIST. Utförd 1930.

Hilding Linnqvist hos Åmells

Hilding Linnqvist återfinns i samlingarna hos våra största museer som Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Moderna Museet och Waldemarsudde. Kontakta oss på Åmells konsthandel om du vill köpa eller sälja konst av Linnqvist – vi är experter på skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta konstverk av Hilding Linnqvist eller andra konstnärer.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning