Jacob Hägg (1839–1931)

Jacob Hägg föddes på Gotland och blev tidigt inspirerad till att måla vatten och båtar, liksom till en karriär inom flottan. Han antogs vid Ingenjörs- och kadettskolan i Stockholm 1857 och året därpå vid Krigsakademin. Hägg gjorde en framgångsrik militär karriär och var åren 1890–1895 chef för Sjökrigsskolan och utnämndes sedan till konteramiral för Karlskrona.

Hans måleri kom att utvecklas till en karriär vid sidan av den som sjöofficer. Redan under de första turerna till havs tecknade han seglande fartyg och båtar, och han tillämpade sina omfattande marina och historiska kunskaper i sitt måleri.

Jacob Hägg anses vara autodidakt som konstnär men fick viss undervisning under skoltiden av fornforskaren Per Arvid Säve, och på senare år tog han lektioner i oljemåleri hos akademiprofessorn Per Daniel Holm.

 
 

Franskt linjeskepp till segels. Olja på duk, 121 x 90 cm, signerad och daterad J. Hägg 1903.

En mångbegåvad konstnär

Konteramiralen Jacob Hägg var en mångsidig person. En framgångsrik karriär som sjöofficer lyckades han kombinera med en lika framgångsrik konstnärsbana.

Han är mest känd för sina målningar i olja, men han arbetade med praktiskt taget all tillgänglig konstnärlig teknik.

Även Häggs val av motiv var mycket omväxlande. Bildberättelserna utspelar sig lika gärna i svensk skärgårdsmiljö som på världshaven, och hans intresse omfattade det mesta som rörde sig på havets yta. På sina dukar har han fäst allt från magnifika seglande örlogsskepp till enkla allmogebåtar i både dramatiska och vardagliga situationer.

Bilden av honom som en av sin tids stora svenska kulturpersoner fullbordas om man därtill lägger hans arbete i utformningen av den svenska flaggan efter unionsupplösningen, ordförandeskapet i KSSS, engagemanget för skapande av ett sjöhistoriskt museum i Stockholm, samt ytterligare ett stort antal offentliga och enskilda uppdrag.

Jacob Hägg till salu

Jacob Hägg finns representerad vid bland annat Nationalmuseum i Stockholm, Norrköpings konstmuseum samt Göteborgs konstmuseum. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Hägg är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta vad du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning