Johan Krouthén (1858–1932)

Johan Krouthén föddes i Linköping och det är i synnerhet hans miljöskildringar från hemstaden och dess lantliga omgivningar som gjort honom känd för den svenska konstpubliken. Vid mitten av 1880-talet anslöt han sig i likhet med de flesta av sina kamrater från Konstakademien till Opponentrörelsen, men han kom aldrig att tillhöra dess innersta krets.

Redan 1881 hade han besökt Paris för första gången och två år senare återvände han dit för ett längre uppehåll, men större betydelse än de franska erfarenheterna fick hans sommarvistelser i Bohuslän och hos konstnärskolonin på Skagen åren 1883 och 1884.

 
 

Blommande fruktträd, Östergötland. Olja på duk, 70 x 100 cm, signerad och daterad Johan Krouthén 1932.

Östergötlandsskildrare

Efter att Krouthén på främmande mark lärt sig att till fullo behärska friluftsmåleritekniken återvände han till sina hemtrakter och målade därefter huvudsakligen i Östergötland. År 1889 fick han sitt genombrott då hans Vår i trädgården erhöll en bronsmedalj på Parissalongen.

Under decennierna som följde fortsatte Johan Krouthén gärna att hämta sina motiv i Linköpings stadsträdgårdar eller i dess lantliga förstadsmiljöer, parallellt med att han påbörjade en framgångsrik karriär som porträttmålare.

Hans stil blev nu mer publiktillvänd än tidigare, och följaktligen ökade också hans popularitet bland köparna. Utmärkande för Johan Krouthéns konstnärskap är hans fokusering på det idylliska i såväl stads- som landsbygdsmotiv. Välansade stadsträdgårdar med prunkande blomster, röda små stugor med blommande syrenbersåer är ofta återkommande motiv.

Norrköpingsvy. Olja på duk, 39 x 58 cm, signerad och daterad Johan Krouthén 1915.

Johan Krouthén till salu

Johan Krouthén finns idag representerad vid Nationalmuseum, Norrköpings konstmuseum och Göteborgs konstmuseum. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Krouthén är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning