Julius Kronberg (1850–1921)

Julius Kronberg föddes i Karlskrona, men hans uppenbara talang förde honom tidigt till huvudstaden där han år 1864 började som elev på Konstakademien. Där undervisades han bland andra av August Malmström som kom att fungera som förebild och mentor åt Kronberg.

Efter att ha erhållit en kunglig medalj för en av sina historiemålningar fick han 1873 statens resestipendium vilket kom att förändra hans liv. Först 1889 återvände han till Stockholm efter resor över hela Europa, där han bland annat stannade till i Düsseldorf och Rom under längre perioder. Julius Kronbergs många resor gav honom möjlighet att ta intryck av flera skolor och platser.

 
 

Han dröjer. Olja på duk, 144 x 190 cm, signerad och daterad Julius Kronberg Stockholm 1887.

Lärdomar från utlandet

Från Düsseldorfskolan lärde sig Julius Kronberg att använda ljusspelet mellan mörkt och ljust. Italien gav honom kännedom om det klassiska arvet och hans resor till Nordafrika gav honom en inblick i den värld som kom att prägla det romantiska måleriet vid sekelskiftet. Kronberg är den främsta representanten i Sverige för det så kallade Münchenmåleriet med sina teatraliska, romantiska och dekorativa kompositioner.

Efter hemkomsten till Sverige kom Kronberg att främst ägna sig åt porträtt- och dekorationsmåleri. I Stockholm har han satt sin prägel inuti Stockholms slott, Hallwylska palatset och Dramatiska teatern. Vid Kronbergs död 1921 köptes hans ateljé med all interiör av grevinnan von Hallwyl och skänktes till Nordiska museet. Idag finns ateljén på Skansen i Stockholm.

Vilande danserska. Akvarell, 50 x 77 cm, signerad och daterad Julius Kronberg Lilla Skuggan MDCCCXC.

Julius Kronberg hos Åmells

Julius Kronberg verk återfinns i samlingarna vid våra främsta museer som Nationalmuseum och Hallwylska museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstumusem och Kalmar konstmuseum.

Kontakta oss på Åmells konsthandel om du är intresserad av att sälja eller köpa konst av Julius Kronberg – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning