KARL NORDSTRÖM (1855–1923)

Karl Nordström växte upp på Tjörn och kom som tjugoåring till Stockholm för att studera vid Konstakademien där han bland annat handleddes av Edvard Perséus. Åren 1880–82 bedrev han egna studier på olika orter i Frankrike, bland annat i den skandinaviska konstnärskolonien i Grez-sur-Loing där han studerade impressionisternas måleri. I finstämda valörer skildrade han människor, landskap och trädgårdar i den lilla landsortsidyllen utanför Paris innan han återvände till Sverige.

 
 

Skymningsbilder och Varbergsskolan

Efter hemkomsten till Sverige förändrades Nordströms måleri. I nationalromantisk anda utförde han åren 1888−92, då han hade bostad och ateljé på Djurgården i Stockholm, ett stort antal stämningsmättade Stockholmsskildringar i kol och olja. Motivkretsen dominerades av skymningsbilder och koloriten var ofta hållen i dova toner. Nordström hade visserligen gjort sin Stockholmsdebut i den beramade utställningen Från Seinens strand där det franskinspirerade friluftsmåleriet visades upp för den inhemska publiken, men genombrottet kom 1892 på Konstnärsförbundets utställning i Köpenhamn där han av kritikerna lyftes fram som den mest självständige. Tillsammans med vännerna och målarbröderna Richard Bergh och Nils Kreuger bosatte sig Nordström åren 1893–95 i Varberg. Där utvecklade var och en av dem ett personligt, syntetiskt präglat formspråk inspirerade av Paul Gauguins måleri. Deras resultat har gått till den svenska konsthistorien under beteckningen Varbergsskolan. Karl Nordström var en de ledande grundarna av Konstnärsförbundet samt dess ordförande 1896–1920. Han var även lärare på förbundets målarskola i början av 1900-talet. Efter 1910 började Nordström influeras av de expressionistiska strömningarna inom måleriet och hans färganslag blev lättare och mer växlande.

Karl Nordström – konst hos Åmells

Verk av Karl Nordström finns idag i samlingarna vid Nationalmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde, Thielska galleriet, Norrköpings konstmuseum, Göteborgs konstmuseum och Billströmska folkhögskolan för att nämna några. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Karl Nordström är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinaviska konstverk från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning