Leander Engström (1886–1927)

Per Leander Engström föddes 1886 på gården Grubban, omgiven av stora skogar i Hälsingland. Hans uppväxt präglades av familjens ständiga flyttande. Engströms samlade produktion uppvisar en stor bredd och ett mycket varierat uttryck, men kärnan i hans konstnärskap var det norrländska landskapet. Dit återkom han genom hela sitt liv för att måla fjällen och de stora sjöarna, vildmarken, vidderna och de brusande älvarna.

Sin första resa till Lappland genomförde Leander Engström år 1906 och han återvände därefter årligen. Han var en ovanligt experimentell konstnär och trots sin tidiga bortgång vid endast 41 års ålder hann han med att prova på en mängd olika stilistiska grepp och motiv.

 
 

Forellfiskaren (I). Olja på pannå med underteckning i blyerts, 32 x 41 cm, signerad Leander Engström. Utförd 1918.

De unga och expressionismens genombrott

Leander Engströms konstnärliga utbildning tog sin början vid Konstnärsförbundets målarskola 1907–1908, varefter han reste till Paris och var elev hos Henri Matisse under 1909–1910. I Paris stannade han till 1912, och den inspirerade atmosfären bland Matisses elever och tonvikten på färgen blev viktiga för Engströms fortsatta oeuvre.

Engström beundrade fransmännen, och förutom Matisse fick även Cézanne, van Gogh och Gauguin stort inflytande på hans konst. Han anslöt sig senare till konstnärsgruppen De unga tillsammans med övriga Matisse-elever, vars utställning på Hallins konstsalong i Stockholm år 1909 fick en enorm genomslagskraft och betraktas som den moderna expressionismens genombrott i Sverige.

Kännetecknande för Leander Engströms konstnärskap i helhet är oscillationerna i både färgverkan, komposition och utförande; från ett måleri där den första tiden i Paris gjorde att färgskalan gick i crème, rosa, blekblått och ljus ockra, vidare till ett intimt måleri med milda, dämpade motiv och en försiktigare färgskala för att sedan avsvalna och övergå i dova klanger och harmoni mot slutet av hans liv.

Porträtt av grevinnan Bille-Brahe. Olja på duk, 81 x 66 cm, signerad Leander Engström. Utförd 1917.

Leander Engström hos Åmells

Leander Engström finns representerad vid Moderna Museet, Nationalmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde och Göteborgs Konstmuseum. Om du är intresserad av att köpa eller sälja verk av Leander Engström är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta verk av Engström eller andra konstnärer.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning