Nils Kreuger (1858–1930)

Nils Kreuger föddes i Kalmar men sökte sig till Stockholm för att bli konstnär. År 1878 började han vid Konstakademiens principskola. Där kom han i kontakt med Karl Nordström och Rickard Bergh, vilka båda kom att bli vänner för livet och, liksom han själv, styrelsemedlemmar av det 1886 bildade Konstnärsförbundet.

Studier och umgänge bedrevs inte bara i Stockholm, utan även i Paris, dit Kreuger reste första gången 1881, och i konstnärskolonin Grez sur Loing året därpå. Där lärde sig Kreuger till fullo att bemästra det franska valörmåleriet.

 
 

Vinterliggare. Olja på duk, 69 x 49 cm, signerad och daterad N. Kreuger 1926.

Varbergskolonin och Konstnärsförbundet

Sedan han gift sig 1886 återvände Nils Kreuger och hustrun till Sverige. Först bosatte de sig i Småland, senare i Varberg, där Kreuger tillsammans med Bergh och Nordström under åren 1893–1895 bildade den så kallade Varbergskolonin. Det var under dessa år som Kreuger utvecklade sitt typiska prickmanér, ”teckning på oljefärg”, samtidigt som hans konst präglades av såväl syntetismen som det nordiska skymningsmåleriet.

Efter tre år upplöses Varbergskolonin och de tre konstnärerna flyttade till Stockholm 1895. Kreuger fick år 1900 sitt stora genombrott på en av Konstnärsförbundets utställningar.

Kreuger har främst gjort sig känd som skildrare av landskap och kreatur, i synnerhet hästar, men under sina år i Stockholm gjorde han också ett stort antal fina stadsbilder. Vid sidan om måleriet arbetade han även som illustratör, skämttecknare och formgivare.

Ryttare med hästar och föl. Olja på papp-pannå, 33 x 62 cm, signerad och daterad N. KREUGER – ÖLAND - 1885.

Nils Kreuger hos Åmells

Nils Kreuger finns representerad i samlingarna vid de stora museerna i Norden, bland annat hos Nationalmuseum, Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Ateneum i Helsingfors, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och Nasjonalmuseet i Oslo.

Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Nils Kreuger är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning