Olle Bærtling (1911–1981)

Olle Bærtling framstår som en särling i den svenska konsthistorien. Fram till 1956 arbetade han som banktjänsteman och saknade formell konstutbildning, innan han senare studerade i Paris för André Lhote och Fernand Léger. Bærtling var initialt influerad av konkretismen men kom efter hand att åstadkomma en helt egen stil med starka, lysande färger i triangulära former. Kännetecknande för hans verk är att formerna förefaller fortsätta bortom ramen i en abstrakt oändlighet, en framställningsteknik som blivit något av Bærtlings signum.

 
 

Suamy. Olja på duk 180 x92 signerad och daterad a tergo Olle Baertling 1964

Den öppna formen

Definitionen av öppen form är att varje del av kompositionen går ut i ramkanten. De svarta diagonalerna skapar på så sätt fria färgfält, som med betraktarens hjälp kan fortsätta utanför målningens bildyta och skapa en illusion av rörelse. Ytorna kan ses som bakgrund eller förgrund allt efter betraktarens fria val. Det icke-föreställande i målningen förstärktes genom hans färgval. Medvetet blandande han färgerna så att de inte skulle kunna associeras till något föreställande. Blått fick inte likna vatten eller himmel, grönt fick inte likna gräs och så vidare. Linjerna är alltid svarta, då svart enligt Baertling var den mest abstrakta nyansen på vilken hela hans konst var uppbyggd.

ORADALKI. Olja på duk, 96,5 x 195 cm, a tergo signerad och daterad Baertling/1965.

Olle Bærtling hos Åmells

Det stora antal utställningar runt om i världen som Bærtling deltog i under sin karriär vittnar om att han redan under sin livstid lyckades göra sig ett namn som en av få svenskar. Han samarbetade även i stora projekt tillsammans med dåtidens ledade arkitekter, exempelvis med Peter Celsing i Kulturhuset och David Helldén i Hötorgscity och Frescati. Bærtling finns även representerad i samlingarna hos framstånde muséer som MoMA, New York, Ateneum, Helsingfors, Tate Modern, London, Louisiana, Danmark, Moderna museet och Nationalmuseum i Stockholm för att nämna några. Om du är intresserad av att sälja eller köpa konstverk som är till salu av Olle Bærtling är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning