Olle Hjortzberg (1872–1959)

Gustaf Olof Hjortzberg tillbringade barndomen i Linköping men flyttade som tioåring till Stockholm, där han som tjugoåring antogs till Konstakademien år 1892. Hans svåger Agi Lindgren, som Hjortzberg arbetat för som ung, ombesörjde delvis hans utbildning. Mellan åren 1898–1905 tillbringade Olle Hjortzberg mycket tid i Europa, först i Paris, men sedan främst i Italien.

Olle Hjortzberg utövade sin konstnärliga talang i skilda konstnärliga uttryck och medier: han kom att arbeta som dekormålare, stafflimålare och illustratör, och fick även officiella uppdrag som att illustrera frimärken samt affischen för Olympiska sommarspelen i Stockholm 1912.

 
 

Midsommarblomster. Olja på duk, 81 x 65 cm, signerad och daterad Olle Hjortzberg 40.

Olle Hjortzberg – blomsterpraktens mästare

Intresset för blommor hade Olle Hjortzberg med sig från sitt barndomshem, där såväl modern som fadern var roade av botanik. Fadern var även amatörmålare och hans motivkrets bestod framförallt av blomsterstilleben.

För Hjortzberg själv kom blommorna successivt att smyga sig in i hans konst; från början mest som dekorativa inslag i hans monumentalmåleri och religiösa motiv. Först i början av 1940-talet tog det renodlade blomstermåleriet på allvar plats i hans konstnärskap, för att till slut bli hans verkliga specialitet inom stafflikonsten.

 
 

Den kyrkliga konsten och orientalismen i Olle Hjortzbergs unga konst står i bjärt kontrast till det dekorativa stillebenmåleri som han kom att bli allra mest uppskattad och berömd för. Denna senare produktion, som främst består av blomsterstilleben, visar på den klassiska skolningens fokus på teckning och Hjortzbergs enastående förmåga att avbilda blommor och växter.

 
 

Vårblommor i glasvas. Olja på duk, 48 x 40 cm, signerad Olle Hjortzberg-

Olle Hjortzberg hos Åmells

Hjortzberg finns idag representerad på flera av landets största museer, och hans blomstermotiv är mycket uppskattade och eftertraktade. Om du är intresserad av att sälja eller köpa konst av Olle Hjortzberg är du välkommen att kontakta oss – Åmells är en världsledande konsthandel inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning