Olle Olsson Hagalund (1904–1972)

Olle Olsson föddes och växte upp i Hagalund i Solna, där han också kom att verka större delen av sitt liv. Tillnamnet Hagalund tog han själv från stadsdelen. Huset, som idag inrymmer Olle Olsson-museet, byggdes på 1890-talet av hans farfar, en av pionjärerna i den framväxande arbetarstadsdelen.

Olle Olsson Hagalund hade inget konstnärligt påbrå hemifrån och förutom en kort tids studier vid Carl Wilhelmsons målarskola var han autodidakt. Efter att ha haft några tillfälliga uppdrag som dekorationsmålare gjorde han sin konstnärliga debut 1934 på en samlingsutställning anordnad av varuhuset PUB i Stockholm. Fyra år senare ställde han för första gången ut separat på Galleri Färg och Form. Utställningen blev en succé och redan 1942 fick han representera Sverige vid Biennalen i Venedig.

Under de följande åren och fram till 1956 ställde Olle Olsson ut flitigt såväl i Sverige som utomlands. Hans måleri präglades hela denna tid av en genuin naivism, oberoende av intellektuella teorier. Vid sidan om måleriet var Olsson från slutet av fyrtiotalet även verksam som scenograf i en rad uppsättningar på bland annat Oscars och Intiman i Stockholm.

 
 

Spårvagnen. Olja på uppfodrad duk, 85 x 90 cm, signerad OllE OlSSON HAGALUND. Utförd 1943.

Gamla Hagalunds starkaste röst

Motiven hämtades från närmiljön i Hagalund eller intryck från hans resor, framför allt i Frankrike. När stadsdelen Hagalund hotades av rivning i början av sextiotalet engagerade sig Olle Olsson starkt för stadsdelens bevarande. Ansträngningarna var förgäves och idag är gamla Hagalund nästan helt utplånat och ersatt av miljonprogrammets bostadskomplex. I Olle Olssons bilder lever minnet av den färgstarka kåkstaden och dess invånare kvar.

Strömparterren. Olja på duk, 62 x 50 cm, signerad OllE OlSSON HAGALUND. Utförd på 1940-talet.

Olle Olsson Hagalund till salu hos Åmells

Olle Olsson Hagalund finns representerad på Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum Nationalmuseum samt Olle Olsson Hagalund-museet i konstnärens hem.

Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Olle Olsson Hagalund är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är experter på skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning