Oskar Korsár (född 1977)

Oskar Korsár, född 1977 i Umeå, är en svensk konstnär bosatt och verksam i Berlin. Korsár utvecklade tidigt ett originellt bildspråk där motiven är lika effektfulla som de tekniska kvaliteterna är anslående. Hans skulpturer i brons och målningar på papper avbildar kvinnogestalter med avlånga kroppar och andra varelser i skilda miljöer och kännetecknas av ett raffinerat gestaltande av skarpsinniga ämnen. Korsár har alltid varit hängiven sitt eget uttryck och motiven inrymmer ofta konsthistoriska, mytologiska eller filosofiska allusioner. Efter avslutade studier på Konstfack 2001 engagerades Oskar Korsár återkommande som illustratör, bland annat av Dagens Nyheter och Bonniers Litterära Magasin. 2002 debuterade han i Stockholm på ALP galleri Peter Bergman och 2007 gjorde han sitt första internationella framträdande med en separatutställning på Yossi Milo Gallery i New York. 2011 flyttade han till Berlin, 2016 förärades han Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium och året därpå visades en återblickande utställning om hans konstnärskap på Fullersta gård i Huddinge. Oskar Korsárs senaste separata presentation var på Belmacz i London 2021. 2024 var han aktuell med separatutställningen Speglingar på Styx på Åmells, som utgjorde hans återinträde på den svenska konstscenen.

 
 

Diana. Mörkpatinerad brons, 100 x 140 x 75 cm, edition om 5+AP, signerad Oskar Korsár samt gjutarstämplad H. Noack Berlin. Utförd 2023.

En mytisk bildvärld

I Oskar Korsárs bilder bjuds betraktaren in till en intagande och magisk värld befolkad av människoliknande gestalter och mytiska figurer. Korsár är en konstnär i besittning av många talanger och bemästrar med lätthet såväl skulpturmediet som måleri- och teckning. Hans koncisa karaktäristisk och djärva formmässiga val är en sällsynt lyckad provkarta över en uppslagsrik föreställningsvärld där hans arbeten bär på ett slags mytens och förgänglighetens bud. Oskar Korsárs verk låter påminna betraktaren om den spänstighet myten ännu besitter, vilka former den än tar sig. Den böjer sig inte för tidens vindar och åskådliggör det bindande kontrakt som bildkonsten har slutit med den.

Eye picking with. Vaxkrita på papper, 167 x 97 cm, signerad Oskar Korsár. Utförd 2024.

Oskar Korsár hos Åmells

Oskar Korsár finns representerad vid Moderna museet, Statens konstråd, Stockholms stad, Gävle kommun och Umeå kommun. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Oskar Korsár är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.  

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning