Ottmar Elliger (1633–1679)

Ottmar Elliger var son till en nederländsk läkare, men antas ha fötts i Göteborg. Den stora spridningen av Elligers verk bär vittnesbörd om hans rörliga liv och är troligtvis också förklaringen till att konsthistorien emellanåt tillskrivit honom olika nationaliteter.

I unga år flyttade han till Antwerpen, där han påbörjade sin konstnärliga utbildning som elev till den flamländske blomstermålaren Daniel Seghers (1590–1661). Efter ett kortare mellanspel i Köpenhamn 1654 flyttade Elliger 1660 till Amsterdam.

 
 

Badande nymfer på ön Lesbos. Olja på ekpannå, 52,5 x 35,3 cm, signerad och daterad Ottmar Elliger (krönt med en krona) ”fecit anno 1667”.

En mästare av stillebenmåleriet

Ottmar Elliger ägnade sig huvudsakligen åt stillebenmåleri och utvecklade med tiden en stor skicklighet i genren. Hans dekorativa frukt- och blomsterstycken utstrålar spänst och energi och påminner ofta starkt om samtida flamländska och holländska arbeten.

Liksom sina nederländska kollegor lade Elliger stor vikt vid de kompositionella aspekterna. För hans rena blomsterstycken betyder det bland annat att blommorna enligt tidens decorum är framställda på ett sådant sätt att varje enskild art ges lika stort utrymme i buketten.

Ofta förekommer också fjärilar eller andra insekter i kompositionerna, som kunde ha en symbolisk innebörd, exempelvis som memento mori, men de kunde också infogas i syfte att förhöja målningens dekorativa verkan.

Stilleben med hummer, vindruvor, citron och dryckeskärl. Olja på duk, 69,5 x 55,5 cm, signerad och daterad Ott: Elliger Anno 1665.

Ottmar Elliger hos Åmells

Ottmar Elligers utsökta stilleben finns idag spridda över stora delar av Europa. Utöver Nationalmuseum i Stockholm, som äger tre fruktstycken, har även konstmuseer i bland annat Göteborg, Köpenhamn, Amsterdam, Frankfurt, Basel, Schwerin och Gotha verk av Elliger i sina samlingar.

Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Ottmar Elliger är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel. Som experter och världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt hjälper dig gärna att hitta vad du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning