Paul Fischer (1860–1934)

Paul Fischer inledde sin konstnärsbana som lärling i en terrakottafabrik i Köpenhamn. Senare fick han en gedigen konstnärlig utbildning vid Det Tekniske Institut och vid den kungliga danska konstakademien, Charlottenborg. År 1878 hade han kommit tillräckligt långt i sina studier för att få göra sina första studieresor till utlandet, bland annat till Paris och Italien.

Efter återkomsten till Köpenhamn debuterade Fischer 1884 på Charlottenborgs årliga vårutställning. Han ställde även ut utomlands vid flera tillfällen, bland annat i Paris 1890, Chicago 1893 och Stockholm 1900. Paul Fischer var även aktiv som illustratör åt stora tidningar i den danska huvudstaden. Vid sin död 1934 var han en av de mest hyllade danska konstnärerna.

 
 

Vid Storkbrunnen (Ved Storkespringvandet). Olja på duk, 76 x 100 cm, signerad och daterad PAUL FISCHER 1932.

Köpenhamnsmålaren

Paul Fischers genombrott som stadsskildrare kom när han år 1886 ställde ut ett motiv från Østergade i Köpenhamn. Dåtidens konstkritiker blev helt betagna av Fischers förmåga att skildra platsens levande puls. Fischer blev därefter snabbt känd för sina vardagliga scener från den danska huvudstadens gator och torg. Men Fischer avbildade inte bara stadens byggnader och arkitektur, utan även dess invånare. Med samma genuina människointresse skildrade han Köpenhamnsbor ur alla samhällsklasser.

Paul Fischer var som konstnär först och främst figurmålare och han specialiserade sig tidigt på att avbilda människor, i synnerhet sin samtids Köpenhamnsbor. Med utsökt sinne för detaljer, såväl i den omgivande miljön som människor emellan, skildrade han vardagslivet i den danska huvudstaden så trovärdigt att det känns som om man som betraktare själv befann sig mitt i bilden. Därtill utvecklade Fischer även ett intresse för affischer, inspirerad av Théophile Steinlen och Henri de Toulouse-Lautrec.

Ballerina. Olja på duk, 52 x 34,5 cm, signerad och daterad Paul Fischer 93.

Paul Fischer hos Åmells

Paul Fischer finns representerad hos flertalet privata samlingar och museer i Norden och hans verk är mycket eftertraktade. Om du är intresserad av att köpa eller sälja verk av Paul Fischer är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600‑talet och framåt.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning