Pehr Hilleström (1732–1816)

Pehr Hilleström inledde sin konstnärsbana som elev till Guillaume-Thomas-Raphael Taraval och Jean Eric Rehn och lärde sig tapetvävaryrket genom den franska tapetvävaren Duru. Fram till 1770-talet arbetade han som vävare men övergick sedan till måleri och utsågs till kunglig hovmålare 1776. Han var professor och direktör vid Konstakademien och en av våra främsta skildrare av den gustavianska tiden.

 
 

Ett fruentimmer som för spegeln kammar sitt hår. Olja på duk, 89 x 74,5 cm. Signerad Hilleström. Samtida, rikt skuren och förgylld gustaviansk ram.

Den gustavianska vardagsskildraren

Under sin genomresa i Flandern och Holland påverkades Hilleström av genremåleriet som var populärt i dessa områden. I Sverige blev han nydanande som nationell genremålare och hans motiv med lyckliga äktenskap och harmoniska hemmiljöer uppskattades högt av hans samtid.

De flesta genremålningarna behandlar kvinnors liv och fungerar som utmärkta kulturhistoriska dokument tack vare sin detalj- och innehållsrikedom. De är ögonblicksskildringar genom vilka vi idag lär oss om den gustavianska tidens seder och bruk, inredningar och klädedräkter.

Vid sidan om borgerskaps- och högreståndsmiljöerna utförde Pehr Hilleström ett stort antal allmogeskildringar, i synnerhet från Blekinge, Småland och Dalarna. Stadsbilder från Stockholm och svenska gruv- och bergsbruksmiljöer ingick också i hans repertoar, liksom stilleben och historiemåleri.

Ett fruent som låter taga mått till skor. Olja på duk, 51 x 41 cm, signerad och daterad Hilleström 1776.

Pehr Hilleström hos Åmells

Pehr Hilleström är rikt representerad vid våra största konstmuseer, som Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Hallwylska museet, Uppsala universitetsbibliotek, Nordiska museet samt Norrköpings konstmuseum, för att nämna några.

Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta verk av Pehr Hilleström eller andra konstnärer.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning