Sigrid Hjertén (1885–1948)

Sigrid Hjertén tillhör den grupp konstnärer som på allvar förde in modernismen i svenskt måleri. Tillsammans med maken Isaac Grünewald var hon en del av det svenska avantgardet i Paris under 1910-talet, där hon studerade vid Matisses akademi. Hjertén ansågs vara en av de mest begåvande eleverna som bäst tog till sig Matisses lärdomar.

 

År 1912 deltog Hjertén i sin första utställning, tillsammans med De 8Salong Joël i Stockholm. De kommande åren ägnade Hjertén och maken Isaac åt utlandsresor och de deltog i ett flertal utställningar både i Sverige och utomlands. År 1918 visade Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald ett flertal av sina centrala konstverk på den stora Expressionistutställningen på Liljevalchs.

 
 

Sigrid Hjerténs konst & bildspråk

Hjertén hade särskilt i början av sin karriär, svårt att hävda sig som konstnär och flera kritiker avfärdade hennes expressionistiska uttryck och för att hon blandade sig i det mansdominerade konstnärsyrket. Hjertén förutsattes att ta hand om hem och barn, som gjorde att hon ofta tvingades hämta sina motiv i det vardagliga och nära. Sonen Iván blev en tacksam modell och återfinns som motiv i många av hennes konstverk, framför allt under 1910-talet, i målningarna ”Iván i fåtöljen” och ”Iván i röd halsduk”.

 

Hjerténs influenser från läromästaren Matisse framgår tydligt i hennes målningar, men hon fann snabbt ett självständigt bildspråk, där en fri och bildmässig rytm fick företräde framför komposition och proportion. Hjerténs färgsinne och kontrastfärger är ett genomgående drag i hela hennes produktion.

 
 

Isaac röker pipa, 1933

Sent erkännande

Under 1920- och 30-talet blev relationen mellan Hjertén och Grünewald allt sämre. Hjertén insjuknade i djupa depressioner, som påverkade hennes konstnärskap i grunden. Under 1930-talet kom hennes produktion att kulminera, delvis i en rad målningar med utsikt över Stockholms hamninlopp från Katarinavägen. De dramatiska målningarna från 1930-talet skiljer sig väsentligt från hennes tidiga produktion, som präglats av en rytmisk lätthet och hela färgytor.

 

Sigrid Hjerténs slutgiltiga erkännande kom först år 1936, efter den första riktigt stora separatutställningen med hennes verk som visades på Konstakademien i Stockholm. För första gången möttes Hjertén konstnärskap av mycket positiv kritik. Sigrid Hjertén led av återkommande psykisk ohälsa och avled år 1948, bara 62 år gammal. I dag anses Hjerténs konstnärskap vara minst lika betydelsefull för svensk modernism och konstutveckling som hennes make Isaac Grünewald.

Sömnad på stranden, 1921

Konstverk av Sigrid Hjertén

I Åmells Onlinegalleri visas ett urval från vårt breda utbud av skandinavisk konst. Om du har frågor eller söker en specifik konstnär välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig!

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning