Sven X:et Erixson (1899–1970)

X:et Erixsons verkliga talang låg i förmågan att se, och att genom måleriet och skulpturen uttrycka den enkla verklighetens rikedom. Med stor innerlighet och en igenkännbar intimitet målade han vad som låg närmast till hands. X:et kan inte enkelt inordnas i någon särskild stil eller konstriktning. Hans konstnärskap sträcker sig över ett långt och produktivt liv under vilket han prövade flera olika uttryck.

Som konstnär gick han den långa vägen och började som lärling hos en målarmästare i uppväxtorten Tumba, för att därefter fortsätta som dekorationsmålare vid Tekniska aftonskolan och med studier vid Konstakademien. Hans produktion kännetecknas av en spontan och lidelsefull stil i en lysande kolorit. X:ets måleri pendlar mellan en häftig, närmast hänsynslös uttrycksvilja och sköra lyriska stildrag.

 
 

Kvinnoarbete i Portugal. Olja på duk, 109 x 126 cm, signerad två gånger Sven Erixson samt daterad -37-41.

Resor i Europa

Under trettiotalet och framåt genomförde Sven X:et Erixson ett antal utlandsresor som kom att få stor betydelse för hans konstnärskap. Dessa gick till Tyskland, Frankrike, Italien, Thailand, Spanien, Jugoslavien, Österrike och Norge, men även i Sverige, främst i Norrlandstrakten.

År 1932 var X:et med och grundade Galleri Färg och Form i Stockholm, tillsammans med bland andra Bror Hjort. Galleriet kom att bli ett av hans viktigaste utställningsforum. Sven Erixsons verksamhet var bred och omfattande. Utöver dekor och kostym till ett flertal teateruppsättningar och monumentala freskmålningar i offentliga miljöer var han en framstående Stockholmskildrare. Åren 1943–53 verkade han som professor vid Konstakademien i Stockholm.

X:et Erixson hos Åmells

Verk av Sven X:et Erixson hittar du idag bland annat på Nationalmuseum, Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum och Victoria and Albert Museum i London. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Sven Erixson är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta vad du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning