Bruno Liljefors (1860–1939)

Bruno Liljefors föddes i Uppsala och redan i tidig ålder visade han ett stort intresse för naturen och dess invånare, och samspelet dem emellan kom att bli en ständig källa till inspiration för konstnären. Liljefors började studera vid Konstakademien som nittonåring, men lämnade akademin efter tre år för att istället företa studieresor i Europa, där inte minst friluftsmåleriet och det japanska måleriet gav honom bestående intryck.

Väl tillbaka i Sverige fokuserade Liljefors på djurmotiv, och han har kommit att betraktas som vår främste djurmålare med sina verklighetstrogna porträtt av djur i rörelse. Bruno Liljefors var nära vän med samtidens mest namnkunniga konstnärer Anders Zorn och Carl Larsson. Under 1880-talet ingick Liljefors i Opponentrörelsen, vilka framförde krav på Konstakademiens modernisering.

 
 

Örnar jagande hare Olja på duk, 100 x 140 cm, signerad och daterad Bruno Liljefors 1913

Ett liv i rörelse

Vad som främst utmärkte Bruno Liljefors målningar av djur och natur i hans samtid var de livliga scener som avbildades, som skiljde sig från det gängse, ofta idylliska djurmåleriet. I egenskap av jägare och genom noggranna observationer uppnådde Liljefors en sällan skådad detaljrikedom, där den dramatiska interaktionen och drabbningarna mellan djuren återgavs i ögonblicksbilder, där särskild vikt lades vid djurens rörelse och anatomi.

År 1895 upptäckte Liljefors skärgårdsnaturen och med det förändrades hans produktion. Den första stora separatutställningen, som ägde rum 1908, var mycket framgångsrik och möjliggjorde köpet av en stor del av Bulleröarkipelagen i Roslagen. Härifrån hämtades många av motiven under 1900- och 1910-talen. I hans jaktstuga på Bullerö bedrivs idag museum. Liljefors fortsatte att måla djurmotiv livet ut och är idag en av de mest uppskattade naturmålarna i vårt land.

Räv i vinterskog. Olja på duk, 70 x 100 cm, signerad och daterad Bruno Liljefors 1911.

Bruno Liljefors till salu

Bruno Liljefors finns representerad vid våra största konstmuseer, som Nationalmuseum, Waldemarsudde och Thielska galleriet. Om du är intresserad av att köpa konst av Bruno Liljefors är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är en världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta verk av Bruno Liljefors eller andra konstnärer.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning