Maria Wiik (1853–1928)

Maria Wiik var en av de verkliga pionjärerna bland Finlands kvinnliga konstnärer. Fadern var arkitekt, och efter grundläggande studier vid Konstföreningens skola i Helsingfors på 1870-talet och senare i Adolf Beckers privata målarskola, reste hon redan 1875 till Paris. Därmed blev Wiik den första av flera begåvade finländska konstnärinnor som skulle vistas i Paris en bit in på 1880-talet och som alla kom att bli nära vänner till henne: Amélie Lundahl, Helena Westermarck, Helene Schjerfbeck och Elin Danielsson-Gambogi.

 
 

På kvarnbacken. Olja på duk, 37 x 47,5 cm, signerad M Wiik. Sannolikt utförd 1901.

Vid akademierna i Paris

I Paris fanns vid tiden ett flertal privata akademier, som välkomnade kvinnliga elever och där nya tendenser inom måleriet inte bara tolererades, utan främjades. För Maria Wiik, som fått en borgerlig uppväxt och som genom sina tidigare studier var präglad av en traditionell, akademisk konstsyn, var mötet med Paris brokiga konstliv överväldigande.

I Frankrike var friluftsmåleriet redan väl förankrat hos konstpubliken, och impressionismen, som med finska ögon ännu upplevdes som radikal, hade börjat slå igenom på bred front. De lovande studierna i Frankrike avbröts först av faderns död och sedan av ett ettårigt lärarvikariat vid Konstföreningens ritskola i Helsingfors 1880–1881.

Under 1880-talet målade hon sedan igen i Paris och Bretagne med Helene Schjerfbeck, som hon tillbringade en vinter i Bretagne tillsammans med. De delade även ateljé i Helsingfors mellan vistelserna i Paris och arbetade tillsammans sommaren 1885 i Janakkala och S:t Ives i England i slutet av 1880-talet. Maria Wiik var redan i början av sin konstnärsbana en skicklig och säker människoskildrare, och under 1880-talets senare hälft ägnade hon sig alltmer åt att måla porträtt.

Pojke (Kalle) på stranden. Akvarell, 34,5 x 26,5 cm, signerad M. Wiik samt med dedikation: ”Till Ib från tant Ma”. Utförd 1901.

Maria Wiik hos Åmells

Maria Wiik finns representerad i samlingarna vid bland annat Finlands nationalgalleri Ateneum, Helsingfors stads konstmuseum, Åbo konstmuseum och Österbottens museum i Vasa för att nämna några.

Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Maria Wiik är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning