Nils Dardel (1888–1943)

Nils Dardel är en av den svenska modernismens mest säregna konstnärer. Han härstammade från en förmögen adelsfamilj och växte upp i en miljö präglad av starka kulturella intressen. Det fanns även konstnärligt påbrå i släkten, vilket bidrog till att hans dragning till konstnärsbanan relativt enkelt kunde omsättas i praktiken. År 1908, vid tjugo års ålder, skrevs Dardel in vid Konstakademien i Stockholm, men redan efter ett par års studier lämnade han undervisningen och begav sig på eget bevåg till Paris. Där tog han sporadiska lektioner på ett par av stadens fria akademier, men framför allt bedrev han självstudier genom att iaktta världen och livet omkring honom.

Dardel hade stora sociala talanger och drogs snabbt in i stadens kulturelit av konstnärer, skådespelare, dansare, författare och kompositörer. Han umgicks även med åtskilliga svenska konstnärer som vistades i Paris samtidigt, exempelvis Isaac Grünewald, Einar Jolin och Leander Engström.

 
 

Ynglingen och flickan. Akvarell och täckvitt, 47 x 31 cm, signerad och daterad Dardel 1919.

Drömska scener och fabulerad fantasi

Utmärkande för Nils Dardels konstnärskap är hans fantasi och hans oberoende inför samtidens rådande ideal och konstströmningar. Liksom sina konstnärsvänner prövade han många olika konstnärliga stilar, men redan vid 1910-talets mitt fann han sin egen väg i konsten; ett mycket speciellt uttryck som ofta präglas av drömlika scener kryddade med en distanserad ironi.

Under en vistelse i Japan 1917–1918 påverkades han av det japanska träsnittets lineära stil och klara färger, och Dardels sena 1910-talsmåleri har få motsvarigheter i svensk konst. Under decenniets sista år skapade han flera av sina mest berömda verk, bland annat hans ikoniska Den döende dandyn 1918.

Dansbanan. Akvarell och täckvitt, 50 x 38 cm, signerad och daterad Dardel 1922.

Nils Dardel hos Åmells

Nils Dardel finns representerad i samlingarna på framstående museer i Sverige och Norden, bland vilka kan nämnas Moderna Museet, Nationalmuseum, Waldermarsudde, Hallwylska museet, Göteborgs konstmuseum och Nasjonalgalleriet i Oslo.

Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Nils Dardel är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta vad du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning