Richard Bergh (1858–1919)

Bergh kom från ett konstnärshem där både fadern, Edvard Bergh, och modern, Amanda Helander, var målare. Han fick sin utbildning i Stockholm, först hos Edvard Perséus, sedan mellan 1878 och 1881 på Konstakademin där han mötte Nils Kreuger och Karl Nordström. Hans tidiga verk består mestadels av akademiskt målade scener ur den svenska historien. År 1881 kom Bergh till Frankrike för att i Paris studera med Jean-Paul Laurens och vid Académie Colarossi åren 1881–84. Han debuterade på Parissalongen 1883. Hans konstnärliga produktion består främst av främst porträtt och landskap präglad av en realism parad med romantiska strömningar. Under sin vistelse i Frankrike drogs han mot naturalism och friluftsmåleri men han tycks ha varit ointresserad av impressionismen. Snarare visar han konst på släktdrag med en av impressionismen största motståndare, Jules Bastien-Lepage.

 
 

Konstnärsförbundet och Grez-sur-Loing

Vid 1885 blev Bergh tillsammans med Ernst Josephson och andra nordiska konstnärer i konstnärskolonierna i Paris och Grez-sur-Loing en av de främsta förespråkarna för Opponenterna, den rörelse som motsatte sig de konservativa tendenserna inom Konstakademin. Påföljande år grundande de därför Konstnärsförbundet där Bergh tog plats som sekreterare. Utöver sin konstnärsgärning var Bergh en av förgrundspersonerna inom svenskt konstliv under en lång tid och gjorde även stora insatser för en yngre generation konstnärer genom den målarskola Konstnärsförbundet bedrev i Stockholm och där han själv undervisade.

Richard Bergh hos Åmells

Richard Bergh är representerad i Bonniers porträttsamling, Göteborgs konstmuseum, Nationalmuseum, Nordiska museet, Uppsala universitetsbibliotek, Thielska galleriet, Malmö konstmuseum, Livrustkammaren, Kalmar konstmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde, Norrköpings konstmuseum, Sven-Harrys konstmuseum, Nasjonalmupå seet for kunst, arkitektur og design och Statens Museum for Kunst jämte en rad andra museer. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konstverk av Richard Bergh är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning