Ernst Josephson (1851–1906)

Ernst Josephson var en frontfigur på det sena 1800-talets svenska konstscen. 17 år gammal antogs han vid Konstakademien i Stockholm. Efter att ha avslutat sina studier med lysande resultat, organiserade han från Paris år 1885 en opposition mot Akademien och krävde långtgående reformer beträffande såväl undervisningen som konstmarknaden i övrigt.

I opponentrörelsen ingick även bland andra kamrater som Richard Bergh, Nils Kreuger, Gustaf Fjaestad och Eugène Jansson. Han for 1876 utomlands, till Italien och Holland, där han studerade mästare som Rembrandt, Frans Hals och Tizian. Det stora genombrottet kom i Paris efter 1879, med några lysande porträtt av kamrater och vänner.

 
 

Den 14 juli. Olja på duk, 90 x 119 cm, signerad och daterad Ernst Josephson Paris 1883.

En sammansatt och briljant konstnär

Varken Ernst Josephons person eller konstnärskap kan fångas i några enkla formler. Josephsons konst har av tradition delats in i två grupper: den ”friska” och den ”sjuka”. 1888 drabbades konstnären av ett akut schizofrent sammanbrott, från vilket han aldrig helt skulle återhämta sig. Hans konstnärliga produktion avstannade dock ingalunda.

Som porträttmålare utförde han en rad enastående målningar, bland annat av konstnärskollegor och landskapsscener, präglade av en psykologisk klarsynthet, vittnande om hans lysande färgförmåga. I stora skildringar med historiska och bibliska motiv framträder ett dramatiskt färg- och ljusspel i målningarnas många detaljer.

Värdshuskurtis. Tusch på papper, 34 x 21 cm, signerad Ernst Josephson.

Ernst Josephson hos Åmells

Ernst Josephson finns representerad vid bland annat Nationalmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde, Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm, Kalmar konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Göteborgs konstmuseum.

Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Ernst Josephson är du välkommen att kontakta oss – Åmells konsthandel är världsledande inom skandinavisk konst, och hjälper dig gärna att hitta konstverk av Ernst Josephson eller andra konstnärer.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning