Albert Engström (1869–1940)

Albert Engström var en man med många talanger. Han förknippas kanske främst med sina satiriska skrifter och spetsfundiga illustrationer i skämttidningarna Söndags-Nisse och Strix. Till dessa levererade han från 1894 och framåt en stor mängd tuschteckningar. Strix var han själv med om att starta 1897 och han förblev engagerad i tidskriften, både som medarbetare och som redaktör, ända till 1938.

 
 

Teckning med tusch och kol

En konstnär med stor humor

Det sägs ha varit Bruno Liljefors som gav Albert Engström rådet att överge alla övriga anspråk och bli konstnär på heltid. Sina motiv hämtade Engström i de miljöer och bland de människor som omgav honom. Hans mest namnkunniga skapelse är den alkoholiserade trashanken från Södermalm, Kolingen, kännetecknad av sin parodiska elegans och sina respektlösa humoristiska repliker.

Svenska folktyper och genremotiv dominerade Engströms teckningar, men han utförde även ett flertal lyriska naturskildringar. Den spänstiga och samtidigt eleganta linjestil som utmärker såväl hans teckningar som hans akvareller fann han redan som elev till Carl Larsson, för vilken han studerade på Valands konstskola i början av 1892-1893. Engström korresponderade intensivt med August Strindberg och i hans bekantskapskrets ingick även Gustav Fröding och Verner von Heidenstam. Engström invaldes i Konstakademien 1919 och var ledamot av Svenska Akademien från 1922. Idag förvaltas Albert Engström-museet, ett författar- och konstnärsmuseum som var hans hem i Grisslehamn av Albert Engström-sällskapet.

Höga åsen. Akvarell, täckvitt och krita, 35 x 49 cm, signerad Albert Engström.

Albert Engström hos Åmells

Albert Engströms teckningar och målningar är representerade vid bland annat Kalmar konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Nationalmuseum och Ateneum. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Albert Engström är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning