Göteborgskoloristerna

 
 

Göteborgskoloristerna är en benämning på en lös grupp konstnärer med hemvist i Västsverige och som anses vara företrädare för en särskilt västsvensk konsttradition. Dessa konstnärer har idag sin givna plats såväl på Åmells som på museer, institutioner samt i den konsthistoriska forskningen. Åmells har vid ett flertal tillfällen arrangerat utställningar och utgivit publikationer om Göteborgskoloristerna. Till gruppen brukar främst Ragnar Sandberg, Inge Schiöler, Åke Göransson och Ivan Ivarson räknas.

 
 

Ivan Ivarson – Flickan i fruktträdgården. Olja på duk, 68 x 71 cm, signerad I. Ivarson.

Med färgen som redskap

Utmärkande för Göteborgskoloristerna var att de använde färgen som ett centralt medel för att väcka känslor hos betraktaren. De var verksamma främst under perioden 1930–1950 och tillskrivs ett slags romantiskt förhållningssätt till färgen med tonvikt på den måleriska upplevelsen. Göteborgskoloristerna hade samtliga fått sin utbildning på 1920-talet vid Valands konstskola i Göteborg, främst med Tor Bjurström som lärare.

Ragnar Sandberg – Café vid Lilla Bommen. Olja på duk, 85 x 90 cm, signerad med initialer R.S. Utförd 1938.

Valand och Bjurström

Göteborgskoloristerna var inte en konstnärsgrupp i ordets egentliga bemärkelse, men dess företrädare var nära bekanta och medvetna om sin gemenskap i konsten. De var samtliga egenartade i sitt måleri men bands samman av en nära förbindelse till färgen snarare än formen.

Ivarson, Sandberg, Göransson och Schiöler var alla hemmahörande på Västkusten men de kom från skilda sociala miljöer och var mycket olika till uttryck och temperament. De lärde känna varandra under åren på Valand och läraren Bjurström blev deras viktigaste gemensamma nämnare. En betydelsefull föregångare som bör nämnas i sammanhanget var Carl Kylberg, och det fanns även en slags valfrändskap med Paul Cézanne.

Inge Schiöler – Långevik, Sydkoster. Olja på duk, 66 x 73 cm, stämpelsignerad INGE SCHIÖLER.

Grupp eller beteckning?

Under studietiden umgicks de ganska löst och de uppträdde aldrig som någon egentlig grupp. Först på 1940-talet blev uttrycket Göteborgskolorister allmänt vedertaget och sedan dess har mycket skrivits och många utställningar arrangerats på det aktuella temat. Antalet och konstellationen av medverkande konstnärer har varierat, men kärntruppen består enligt de flesta konsthistoriker av de fyra nämnda konstnärerna. Alla arbetade de med en upplösning av formen, men de gick aldrig så långt att motivet sattes åt sidan och måleriet blev helt abstrakt. I stället fick färgen ersätta form och innehåll som viktigaste uttrycksmedel.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning