Axel Olson (1899–1986)

Axel Olson växte upp på gården Lorentzberg utanför Halmstad. Tillsammans med brodern Erik, kusinen Waldemar Lorentzon och ytterligare tre unga konstnärer från trakten kom han 1929 att bilda en sammanslutning med ett gemensamt förhållningssätt till måleriet, där surrealismen tillsammans med konkretismen och kubismen var de huvudsakliga ledorden: Halmstadgruppen. Denna grupp bestod oförändrad ända fram till 1979, då den förste medlemmen gick bort.

Axel Olson var den av konstnärerna som kom att verka allra längst och hade vid sitt frånfälle 1986 en lång konstnärsgärning att se tillbaka på. En konstnär som starkt kom att påverka de unga konstnärerna i Halmstadgruppen var Gösta Adrian-Nilsson, GAN. På olika sätt och i olika perioder influerades de alla av GAN:s idéer om konst; Axel Olson främst i sitt nyväckta intresse för kubismen.

 
 

Romerska hus. Olja på duk, 45,5 x 30 cm, signerad Axel Olsson. Troligen utförd 1922.

Axel Olson i Halmstadgruppen

Axel Olson har ofta setts som den mest jordnära i Halmstadgruppen. I sin ungdom, 1922–23, hade han besökt Berlin, där han bland annat under en tid studerade för den konstruktivistiska konstnären Alexander Archipenko. Men till skillnad från sin bror Erik, som på 1920-talet under långa perioder vistades i Frankrike, förblev Axel sedan bunden till hemstaden och dess närmaste omgivningar.

Där studerade och iakttog han allt i naturen, från dess minsta beståndsdelar till ljusets skiftningar i landskapet och molnens rörelser på himlen. Han skildrade med förkärlek vad som händer med de levande tingen som omger oss när dessa förändras, växer och åldras och hur deras ”själ” blottas av tidens gång och inverkan.

I ditt anletes svett. Olja på duk, 125 x 176 cm, signerad och daterad Axel Olson -38.

Axel Olson hos Åmells

Axel Olson finns idag representerad på flera av Sveriges största museer och hans verk återfinns i samlingarna hos museer som Nationalmuseum, Hallands konstmuseum och Norrköpings konstmuseum, för att nämna några. Om du är intresserad av att köpa eller sälja verk av Axel Olson är du välkommen att kontakta Åmells – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning