Halmstadgruppen

 
 

Historien om Halmstadgruppen är onekligen en framgångssaga, men den är inte okomplicerad och handlar om mycket mer än surrealism. Den är berättelsen om sex unga konstnärsvänner – Axel och Erik Olson, Waldemar Lorentzon, Esaias Thorén, Sven Jonson och Stellan Mörner – som var och en utvecklade sitt eget, individuella konstnärskap men som alltid stod i nära kontakt med varandra och som gemensamt skrev in sig i den svenska konsthistorien som landets mest långlivade konstnärsgruppering.

 
 

Erik Olson - Kvinna och kruka. Olja på duk, 43 x 43 cm, signerad och daterad ERIK OLSON 1928. Betitlad a tergo.

Vägen mot surrealismen

Gruppen, som bildades 1929 och upplöstes först femtio år senare, var visserligen först med att introducera ett surrealistiskt formspråk på bred front i Sverige, men när det skedde var medlemmarna inte längre några dunungar. De hade under många år, vissa redan under uppväxten i Halmstad, förenats av en uttalad konstnärlig nyfikenhet och experimentlusta och en stark hunger efter internationella inspirationskällor.

Senare skulle de, åtminstone delvis, välja olika läromästare och de vistades för sin konstnärliga förkovring tidvis på olika platser. När de slutligen landade i ett surrealistiskt präglat formspråk var det först efter flera års konstnärligt sökande och ett ivrigt prövande av olika vägar framåt.

Waldemar Lorentzon - Spegel och höstlöv Gouache på papper, 26 x 27 cm, signerad LORENTZ.

Sammanhållning och gemenskap

Vid starten förenades Halmstadgruppen av postkubistiska ideal med bland annat Gösta Adrian-Nilsson (GAN), Aleksandr Archipenko och Fernand Léger som inspirationskällor. Från början av 1930-talet till decenniets mitt utvecklade gruppen sin speciella nordiska surrealism. Halmstadgruppen deltog som grupp på de internationella surrealistutställningarna i Köpenhamn 1935 och Lund 1937.

Under 1940-talet markerades medlemmarnas olikheter starkare än tidigare, men stilmässigt fanns alltjämt en gemenskap, manifesterad bland annat i de kollektiva väggmålningarna i Halmstads stadsbibliotek (1953) och teater (1954). Sammanhållningen i Halmstadgruppen bestod tills gruppen upplöstes naturligt genom medlemmarnas bortgång åren 1979–1986.

Stellan Mörner - Komposition med spelkort och böcker Gouache, 29 x 19,5 cm, signerad och daterad Mörner -30.

Konst av Halmstadgruppen till salu

Hos Åmells konsthandel är vi specialister på skandinavisk konst, och flera konstnärer ur Halmstadgruppen finns representerade i våra kataloger. Är du intresserad av att köpa eller sälja konst av medlemmarna i Halmstadgruppen, kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning