Sven Jonson (1902–1981)

Sven Jonson föddes i Halmstad 1902, och hann utbilda sig till yrkesmålare innan konstintresset ledde honom till Halmstads tekniska skola för att studera teckning. Tillsammans med Esaias Thorén var han med och startade gruppen De unga år 1923, med Axel Olson som lärare. Gruppen ställde ut första gången i Halmstad 1924, och Jonson studerade sedan vidare i Stockholm under 1925.

År 1926 reste han tillsammans med Thorén till Paris och studerade för Otto Sköld vid Académie Scandinave Maison Watteau. Väl tillbaka i Sverige och Halmstad öppnade Jonson och Thorén en ateljé och målarskola. Ateljén blev en samlingsplats för stadens intellektuella och konstnärer. Flera av konstnärerna hade erfarenhet från vistelser på kontinenten och Halmstad kom att bli ett centrum för den europeiska modernismen inom bildkonsten under mellankrigstiden. Jonson stiftar under den här tiden även bekantskap med bland andra Gösta Adrian-Nilsson, som han kommer att inspireras mycket av.

 
 

Krus och fruktskål. Olja på duk lagd på papp-pannå, 42 x 37 cm, signerad och daterad S JONSON 32.

Sven Jonson och Halmstadgruppen

Efter en utställning i Halmstad 1929 är Sven Jonson med och bildar Halmstadgruppen tillsammans med Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson och Esaias Thorén. Gruppen kom att bli mycket inflytelserik på den svenska konstscenen och med den kom surrealismen att göra sitt egentliga intåg i Sverige.

På 1920-talet och en bit in på 1930-talet arbetade Sven Jonson, liksom de andra av Halmstadgruppens medlemmar, i en postkubistisk, puristisk och ibland konstruktivistisk anda, och tillhörde vid den här tiden det svenska nonfigurativa avantgardet.

Sven Jonson hos Åmells

Om du är intresserad av att köpa eller sälja verk av Sven Jonson är du välkommen att kontakta oss. Åmells konsthandel är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och vi hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning