Erik Olson (1901–1986)

Erik Olson föddes i Halmstad år 1901. Även hans båda bröder Axel och Torsten Hugo valde konstnärens bana, och i sin ungdom tog Olson kvällslektioner på Halmstads Tekniska skola. År 1915 bildade han gruppen Gnistan tillsammans med sin bror Axel Olson och kusinen Waldemar Lorentzson. Gruppen debuterade på en amatörutställning i Halmstad 1919, vilken kom att bli startskottet på en lysande karriär inom den svenska modernismen med ett nydanande bildspråk som kom att bli tongivande.

Under sensommaren 1919 kom Olson i kontakt med Gösta Adrian-Nilsson – en konstnär han påverkades starkt av. Under 1920-talet reste Erik Olson till Paris och studerade för Fernand Legér, som kom att bli Olsons främsta förebild. Efter resor i Italien och värnplikt i Sverige återvände Olson till Paris år 1927. Två år senare bildades Halmstadgruppen där Olsons bror Axel och vännerna Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén och Stellan Mörner ingick – en grupp som bestod till 1979 då Mörner gick bort.

 
 

Månsken. Olja på duk, 47,5 x 25,5 cm, signerad och daterad Erik.O.1926

Rörelse mot surrealismen

År 1930 ansluter sig Erik Olson till den franska konkretistiska gruppen Cercle et Carré och börjar utföra plangeometriska verk. Ett år senare blir han medlem i gruppen Abstraction-Création, men orienterar sig alltmer mot surrealismen som bryter igenom i Paris vid denna tid. Olsons riktning mot ett surrealistiskt bildspråk sprider sig sedan till resten av Halmstadgruppen, och sammanslutningen blir kända som de svenska surrealisterna.

Genom fönstret. Olja på pannå, 30 x 21 cm, signerad och daterad Erik Olson 1922.

Erik Olson hos Åmells

Idag är Erik Olson representerad på flertalet av Sveriges största museer. Om du är intresserad av att köpa eller sälja verk av Erik Olson är du välkommen att kontakta Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta vad du letar efter.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning