Waldemar Lorentzon (1899–1984)

Waldemar Lorentzon föddes i Halland, och studerade mellan 1919 och 1921 i Stockholm, på Wilhelmsons och Althins målarskolor. Han reste därefter till Tyskland och vidare till Paris där han 1924 studerade för Fernand Léger. Han kom här att intressera sig för kubismen, och deltog tillsammans med bland andra Léger och Picasso på utställningen L'Art d'Aujourd'hui år 1925.

1929 var Lorentzon med och bildade Halmstadgruppen tillsammans med Axel Olson, Erik Olson, Esaias Thorén, Stellan Mörner och Sven Jonson. Kollektivet kom att influera och påverka hans arbete mot ett surrealistiskt uttryck under 1930-talet, då han bland annat målar sin Kosmisk moder 1935.

 
 

Utsikt från terrassen, Mallorca Olja på duk, 50 x 59 cm, signerad och daterad LORENTZ ∙ 32

Religiöst och lokalt

Efter att ha engagerat sig i den kristna Oxfordgruppen kom Waldemar Lorentzons konst att sedan slutet av 1930-talet huvudsakligen ha religiösa motiv. Han utförde flertalet vägg- och takmålningar i kyrkor och kommunala byggnader, både hemma i Halmstad och runtom i landet. Band dessa kan nämnas monumentalverket Den återvändande Kristus, en fresk som pryder altarväggen i Kastlösa kyrka på Öland.

Grön äng I. Olja på duk, 37,5 x 59 cm, signerad Lorentz samt signerad och daterad ”Grön Äng I 1947 Waldemar Lorentzon” a tergo.

Waldemar Lorentzon hos Åmells

Lorentzon finns idag bland annat representerad vid Göteborgs konstmuseum och Mjellby konstmuseum i Halmstad. Om du är intresserad av att köpa eller sälja verk av Waldemar Lorentzon är du välkommen att kontakta Åmells konsthandel. Vi har över hundra års erfarenhet av skandinavisk konst från 1600-talet och framåt och har experter inom många områden.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning