Stellan Mörner (1896–1979)

Till skillnad från de andra konstnärerna som kom att bilda Halmstadgruppen föddes Stellan Mörner i Örebro, långt ifrån Halland. Han växte upp omväxlande i Stockholm och på Esplunda Herrgård utanför Örebro. Stellan Mörner närmade sig konstnärsbanan långsamt. Efter en akademisk examen i konst- och litteraturhistoria reste han år 1922 till Paris. Där stimulerades han av umgänget med sin släkting, målaren och dandyn Nils Dardel, och 1925 kom Mörner in på Konstakademien i Stockholm. Mörner kom i kontakt med bröderna Erik och Axel Olson, deras kusin Waldemar Lorentzon samt Sven Jonson och Esaias Thorén år 1928 när han besökte sin far, som då var landshövding i Halmstad. Året därpå bildades Halmstadgruppen. Med sin aristokratiska och materiellt sett privilegierade uppväxt skiljde sig Stellan Mörner från de övriga medlemmarna i den tongivande gruppen, som kom från enkla och ganska fattiga hem. Detta hindrade dock inte vänskapen och samarbetena från att gro och så småningom också fördjupas. Mörner blev dess sista levande medlem, i och med hans död 1979 upplöstes slutgiltigt Halmstadgruppen.

 
 

Komposition med spelkort och böcker. Gouache, 29 x 19,5 cm, signerad Mörner.

En egen surrealism

Under 1930-talet närmar sig Halmstadgruppens medlemmar ett surrealistiskt bildspråk. Hos Mörner präglas detta måleri i hög grad av personliga minnesbilder – ofta rör det sig om bilder från barndomens herrgårdsmiljöer. Han var inte intresserad av de precisa konturlinjer som konstnärskamraterna använde i sina målningar och som också hör den internationella surrealismen till. Mörner arbetade istället med en diffust antydande penselföring, som ger ett mjukt, halvt formupplösande intryck.

Stellan Mörner hade även en framgångsrik karriär som scenograf. Han samarbetade då bland annat med regissören Alf Sjöberg och gjorde scenografier till såväl Dramaten som Operan. Teaterintresset kom också att färga av sig på hans stafflimåleri, där figurerna ofta skildras som om de agerade på en teaterscen.

 
 

Stellan Mörner till salu

Mörner var produktiv och producerade förutom konst även böcker och artiklar, och vad ledamot av Konstakademien och Statens kulturråd. Idag finns hans konst representerad på museer som Nationalmuseum, Moderna Museet och Göteborgs konstmuseum. Om du är intresserad av att köpa eller sälja verk av Stellan Mörner är du välkommen att kontakta oss– vi är världsledande på skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning